Celem działalności Klubu jest organizowanie i propagowanie żeglarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Klubu dogodnych warunków do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych, rozwijanie umiłowania przyrody i świadomości ekologicznej, krzewienie znajomości sztuki żeglarskiej, przestrzeganie zasad etyki i etykiety żeglarskiej, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i sportowych. Członkiem - uczestnikiem Klubu może być osoba w wieku poniżej lat 18 jednak nie młodsza niż 7 lat, za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów. Nie przysługuje jej jednak czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Klubu do czasu uzyskania pełnoletniości. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, w tym także członków Klubu.Dodano: 2018-04-16,


ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

 Regaty

Otwarcia Sezonu 2018

w klasach

OPP, EUROPA, FINN,

FD, HOTNET, KABINOWE 

Wolsztyn, 28 – 29.04.2018 r. 

1. Organizator regat.

Wolsztyński Klub Żeglarski

64 – 200 Wolsztyn

Niałek Wielki 60G

 

2. Termin, miejsce regat.

Termin regat:              28.04.2016 – 29.04.2018 r.

Miejsce rozgrywania regat:

Jezioro Berzyńskie, przystań żeglarska WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60 G

3. Zasady rozgrywania regat:

Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące klasy:

A – sportowe:

• Europa

• Finn

• Optimist

• FD

B – turystyczne:

• Kabinowe

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów, planuje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów planuje się odrzucenie najgorszego wyniku.

Wpisowe do regat:

- Optimist                                                                                          30,- PLN

- Europa                                                                                            30,- PLN

-  Finn                                                                                                           50,- PLN

- FD, Hornet, Kabinowe                                                                   100,- PLN

 

 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF ,

- Przepisami Klasowymi (dla danej klasy)

- Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)

- Niniejszym zawiadomieniem o regatach

W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez przepisy   §5 „Dokumenty wymagane od uczestników regat” określone w Zasadach Organizacji żeglarskich Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych PZŻ:

- licencję zawodnika

- ubezpieczenie OC (dla jachtów klas: FD, OPP, Europa, Finn, Hornet na sumę gwarancyjną minimum 1 500 000,00 Euro)

- uprawnienia Żeglarskie (jeżeli są wymagane do prowadzenia danego jachtu),

- zaświadczenie lekarskie wydane przez WPS-L lub lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej,

- certyfikat jachtu,

- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

- dowód wpłaty wpisowego do regatols

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w pomieszczeniu KS na terenie organizatora w pierwszym dniu regat od godz. 9:00 do 10:00.

Start do pierwszego wyścigu w dniu 28.04.2018 r. planowany jest na godz. 11.00.

Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

Kluby zgłaszające do regat 5 jachtów lub więcej zobowiązane są do zabezpieczenia trasy regat jedną motorówką asekuracyjno-ratowniczą. Wszystkie łodzie pomocnicze i łodzie trenerów uczestniczących w regatach należy akredytować w na załączonych wnioskach u organizatora regat.

Jacht którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją komisji regatowej lub zespołu protestowego po rozpatrzeniu protestów.

4. Nagrody.

Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych klasach przewidziane są medale oraz dyplomy.

 

 

5. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

6. Pozostałe informacje

Zakwaterowanie – informacje dostępne na stronie internetowej www.wolsztyn.pl (dział turystyka)

  1. O.W. „U Karola”     –  tel. (068) 346 81 19
  2. Hotel OSiR                –  tel. (068) 384 33 20
  3. Hotel „Kaukaska”   –  tel. (068) 347 12 83
  4. Motel „Montana”    –  tel. (068) 347 15 02

16.06.2021 KURS - PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO I HOLOWANIA NARCIARZA

Wolsztyński Klub Żeglarski organizuje kursy na:

PATENT STERNIKA MOTOROWEGO

LICENCĘ NA HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO


16.04.2021 Regaty Rozpoczęcia Sezonu 2021 - ODWOŁANE

REGATY ROZPOCZĘCIA SEZONU 2021    -    COVID-19 !!!
 
 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
 
 
Z przykrością informujemy, iż pomimo ustanowienia w dniu 16.04.2021 r. nowych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, Zarząd WKŻ Wolsztyn zdecydował o odwołaniu Regat Rozpoczęcia Sezonu 2021.(Odbedą się one w innym terminie).
 
Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów rozporządzenia i zagwarantować bezpieczeństwa! Nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka. Dbamy o siebie nawzajem! Jesteśmy za siebie wszyscy odpowiedzialni!
 
 
Z Żeglarskim Pozdrowiniem. 

13.04.2021 Zawiadomienie o Regatach Rozpoczęcia Sezonu 2021

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

 

Regaty

Rozpoczęcia Sezonu 2021

 w klasach

 FD

EUROPA

Jachty Kabinowe

 Wolsztyn, 24 – 25.04.2021 r.


wkz.org.pl22.09.2020 Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego - EUROPA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH w dn. 26-27.09.2020

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w klasie EUROPA

 

Regaty Zakończenia Sezonu w klasach: FD i FINN


wkz.org.pl09.04.2020 Regaty Rozpoczęcia Sezonu 2020 - ODWOŁANE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym!!!
 
Szanowni Państwo.
Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zarażenia koronowirusem, zarząd WKŻ Wolsztyn zdecydował o odwołaniu regat - Regaty Rozpoczęcia Sezonu 2020.

1 « [1] [2] [3] [4] » 44
Optimist Grupa B
Europa
Ok-Dinghy
Finn
Hornet
Omega
Windsurfing
Śródlądowa
Morska
Turystyka kajakowa
Płetwonurkowie
MotorowodnaWKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn

WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn

WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn
Wolsztyński Klub Żeglarski- jez. Bierzyńskie
Wolsztyn
Niałek Wielki 60G
64-200 Wolsztyn
NIP: 923-10-26-518

e-mail: wkz@wkz.com.pl

Komandor Ryszard Derwich 608 072 811
                                            

Wszystkie prawa zastrzeżone Wolsztyński Klub Żeglarski Copyright © by www.wkz.org.pl 2010 - 2021. Projekt strony: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.wkz.org.pl)


stat4u